Türkiye’de Kovid-19 Pandemi süreci blog

Bu yazı ile Kovid-19 pandemi döneminde psikolojik danışma alanında yılmazlık bakış açısı ile bir durum değerlendirmesi yapmayı hedefledik. [This blog (in Turkish) discusses family resilience as an example of systems approach and a way of strengthening communities in the current context of Covid-19.]

Read More